V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zpracovávané prostřednictvím stránek Hybl Turbines s.r.o..cz jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Kdo údaje sbírá.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem webových stránek www.hyblturbines.cz je Hybl Turbines s.r.o., IČO: 03568270, Marty Krásové 922/1, Praha 19600 (dále jen „Hybl Turbines s.r.o.“);

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonné povinnosti za účelem poskytování našich služeb. Tedy zejména abychom mohli zodpovědět Vámi zaslaný dotaz, informovat vás o technických opatřeních pro zlepšení funkčnosti a zajištění bezpečnosti našich produktů. Dále pak na základě plnění smlouvy.

Jedná se tak nejčastěji o identifikační a kontaktní údaje, které nám sdělíte při vyplňování kontaktního formuláře či emailem v podobě: Vašeho emailu, jména a příjmení a telefonního čísla, doručovací adresy. Dále se v souvislosti s poskytováním služeb a plněním smlouvy může jednat o informace identifikaci osoby/společnosti a bankovních údajích.

Okrajově zpracováváme osobní údaje také pro marketingové účely.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem
 • Zajištění bezpečnosti našich produktů
 • Zlepšení kvality našich služeb
 • Pro plnění právní povinnosti, která se na Hybl Turbines s.r.o. jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů)

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. 

Cookies

Podobně jako většina webů i tento používá technologii „cookies“ pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků svých internetových stránek. „Cookies“ jsou miniaturní textové soubory obsahující informace složené z řady písmen a číslic, které se uloží do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení při vstupu na internetovou stránku využívající tuto technologii. „Cookies“ jsou užitečné, protože provozovateli internetových stránek umožňují odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů těchto stránek. „Cookies“ nemohou být použité jako kód ani na šíření virů a nemohou nám umožnit přístup na váš pevný disk.

Údaje získané prostřednictvím těchto stránek využívající technologii „cookies“ mohou být použité především na následující účely:

– umožnění pohybu uživatele stránek po stránkách a využívání jejich funkcí

– shromažďování informací o tom, jak návštěvníci stránek používají stránky, jako např. které stránky
jsou navštěvované nejčastěji nebo jestli návštěvníci přijímají zprávy o chybách atd. (tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro vylepšení funkčnosti budoucích verzí stránek),
shromažďování informací pro reklamní a marketingové účely, tyto „cookies“ jsou používané hlavně pro zajištění osobnějšího přístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit, že zablokováním technologie „cookies“ (ve vašem internetovém prohlížeči) včetně zablokování tzv. nevyhnutelně potřebných nebo-li „Strictly Necessary“ cookies, může omezit nebo vyloučit přístup na stránky anebo funkcionalitu stránek nebo jejich částí.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a zpracovávány primárně přímo Hybl Turbines s.r.o.. Pečlivě si vybíráme své spolupracovníky a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Webové stránky Hybl Turbines s.r.o..cz také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociální sitě Google+. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Hybl Turbines s.r.o..cz.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/update
Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Předávání osobních údajů do třetích zemí.

Hybl Turbines s.r.o..cz nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje archivujeme po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Osobní údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme na základě oprávněného zájmu po dobu 5 let od doručení dotazu. V případě zastupování a plnění smlouvy uchováváme Vaši dokumentaci a v ní uvedené osobní údaje po dobu 20 let od ukončení účelu zpracování Vašich osobních údajů .

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte přes email hybl.turbines@seznam.cz či písemně na naší adrese: Hybl Turbines s.r.o., Marty Krásové 922/1, Praha 19600

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Tyto zásady jsou účinné od 28. května 2018.

Hybl Turbines s.r.o.