3D animace motoru H16

posted in: Public Info | 0

Podívejte se na nádhernou animaci našeho motoru H16  😎 .

Speciální díky Stanovi za perfektní práci!

Engine Deck nyní k dispozici

posted in: Public Info | 0

Připravili jsme pro vás jednoduchý program „Engine Deck“ pro výpočet tahu motoru H16 v různých okolních podmínkách. Program můžete využít také pro přibližný výpočet tahu motorů jiných značek. Program stáhněte v sekci Downloads.

Vysvětlení vysoké teploty „EGT“

posted in: Public Info | 0

Byli jsme několikrát dotazováni, proč má motor H16 tak nezvykle vysokou teplotu výstupních plynů.

Vysvětlení je jednoduché a bylo uveřejněno při recenzi motoru v Dubnovém čísle (2015) časopisu RC Jet International.

V motoru H16 je oproti jiným umístěna teplotní sonda před turbínovým stupněm, proto měří teplotu o cca 150°C (při maximálních otáčkách) vyšší než pokud je sonda umístěna za turbínou vlivem teplotního spádu na turbínovém stupni. Typická hodnota teploty výstupních plynů je 680°C a je precizně měřena při výstupní zkoušce každého motoru čtyřmi externími termočlánky. Na základě tohoto měření je spočten maximální limit teploty měřené motorem a jeho hodnota je vložena do řídící jednotky.

Celkově shrnuto, tento způsob měření teploty nemá pro uživatele žádné nevýhody a je naprosto rovnocenný měření teploty ve výstupní trysce.